V Halozah ustanovili lokalno partnerstvo

Okoli 70 partnerjev iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja je na nedavni skupščini Lokalne akcijske skupine (LAS) Haloze podpisalo pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva do konca leta 2027. Kot so sporočili iz LAS Haloze, gre za partnerje z območja občin Zavrč, Cirkulane, Videm pri Ptuju, Podlehnik, Žetale in Majšperk.

Z ustanovitvijo partnerstva so izpolnjeni pogoji, da bodo lahko sodelujoči v sklopu uredbe o izvajanju lokalnega razvoja (CLLD) kandidirali za črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Do konca julija bodo pripravili še strategijo lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine.

Kot pojasnjujejo v LAS Haloze, bo sprejem strategije osnova za črpanje sredstev iz obeh skladov, ki bodo za izvajanje projektov predvidoma na razpolago konec leta 2023 ali v začetku leta 2024. Pri tem v Halozah pričakujejo okoli 1,5 milijona evrov, kar je približno toliko, kot so jih prejeli v pretekli finančni perspektivi, v kateri so izvedli 29 projektov, osem pa jih je še v izvajanju ali v fazi izplačil.

Ob slovesnem podpisu pogodbe v Vidmu pri Ptuju so predstavili tudi produkte treh primerov dobrih praks iz prejšnjega obdobja. Čebelar Mitja Šibila je med drugim predstavil različne sorte medu, medene pijače, čebelje pridelke in program daril.

Vinogradništvo Kramer, ki je eno od 35 članov pred letom ustanovljene Vinarske zadruge Haloze in je med solastniki mobilne polnilne linije za polnjene vina, s katero upravlja zadruga, je predstavilo, na kakšen način se je z uporabo linije, nabavljene s pomočjo sredstev LAS Haloze, spremenil njihov poslovni model.

Predstavila pa se je tudi družinska pivovarna Frizi beer, kjer varijo lagerje in ale piva različnih sadnih in zeliščnih okusov, ob procesu izdelave novih produktov pa so razvili tudi posebno pivsko testo.

Ministrstvo za kmetijstvo je oktobra 2021 objavilo javna razpisa v sklopu podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, skupaj vredna skoraj 16 milijonov evrov, od tega slabih 12 milijonov evrov za naložbe gorskih, preostanek pa za naložbe ekoloških kmetij.

Razpis je namenjen nepovratnim sredstvom za ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup opreme, kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedbo agromelioracij ter zaščito čebeljih panjev pred medvedi, pa tudi za ureditev trajnih nasadov, cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture in ureditev zasebnih namakalnih sistemov.

Po novem pa razpis spodbuja tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije, namenjene kmetovanju na gorskih območjih, če ta ni starejša od petih let od prvega nakupa in ima upravičenec zanjo prometno dovoljenje. Novost je ministrstvo uvedlo s spremembo, ki jo je konec lanskega avgusta potrdila tudi Evropska komisija.