Prostorska preobrazba podeželskih naselij v razvitih državah Evrope poteka načrtno. V Sloveniji pa preobrazba podeželskih naselij poteka manj premišljeno, saj pri gradnji novih objektov ni v zadostni meri upoštevana stavbna dediščina. Tovrstne težave se pojavljajo tudi v občini Duplek, kjer se nove stanovanjske hiše gradijo na dvoriščih poleg starih kmečkih hiš, ki nimajo urejene infrastrukture in komunale. Ob povečanem številu prebivalstva pa občina zaradi množične suburbanizacije in pomanjkanja sredstev še ni uredila najbolj degradiranih območij.

Sodobni način življenja je spremenil tudi podobo naselij. Boljša prometna povezanost med podeželjem in mestom omogoča številčnejše dnevne migracije, zato so se v postindustrijskem obdobju okrepile tudi selitve prebivalstva iz mest na mestno obrobje. S takšno demografsko preobrazbo pa se sooča tudi občina Duplek. Nekdanje vasi imajo zaradi suburbanizacije spremenjen videz in funkcijo. Tovrstna urbanizirana podeželska naselja nastajajo tudi v občini Duplek, ki pa se v določenih predelih, zaradi večanja števila prebivalstva, sooča z infrastrukturnimi problematikami.

Če so se v preteklosti občani Dupleka soočali s pomanjkanjem pitne vode, se sedaj ukvarjajo predvsem z prav tako pomanjkljivo izgrajeno kanalizacijo.
Večina dejavnosti je skoncentriranih v naseljih, ki nimajo urejene kanalizacije, z izjemo Sp. Dupleka. Izven naselij pa se pretežno nahajajo kmetijske dejavnosti in tudi zelo razpršena poselitev, kjer je Dograditev kanalizacijskega omrežja, zaradi neugodne geografske lege izredno otežena.

Temu primerno na občini razmišljajo o rešitvah, med drugim tudi o gradnji t.i. malih čistilnih naprav, ki bi tem območjem omogočala infrastrukturne standarde, katere so po večini v 21. stoletju že samoumevni.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj