Letošnje informativne dneve bodo na Univerzi v Mariboru izvedli preko spleta. V ta namen so vzpostavili skupno spletno točko informativni.um.si, s katere bodo lahko kandidati vstopali na informativne dneve posameznih fakultet. Za novo študijsko leto je razpisanih 4488 vpisnih mest, kar je odstotek manj kot lani. Po večletnih prizadevanjih pa bo lahko medicinska fakulteta končno začela izvajati nov študij dentalne medicine.

Univerza v Mariboru se tokrat bodočim študentom predstavlja na daljavo. Zavedanju, da je odločitev za študij ena izmed najpomembnejših življenjskih odločitev, sledijo tudi na univerzi, zato so bližajočim se informativnim dnevom, namenili posebno pozornost. Vzpostavili so skupno spletno točko informativni.um.si, s katere bodo kandidati vstopali na informativne dneve posameznih fakultet.

Članice Univerze v Mariboru bodo v petek, 12. februarja 2021, ob 10. in 15. uri ter v soboto, 13. februarja 2021, ob 10. uri preko spleta v aplikaciji Microsoft Teams organizirale informativni dan, na katerem se bodo kandidati podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, z možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločitev o študiju.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je tako dne 9. februarja 2021 objavilo Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022. Razpis je objavljen na spletnem portalu eVŠ ter na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb slovenskih univerz.

Najpomembnejše informacije poleg informativnih dni in razpisnih mest pa so prijavni roki, ki ostajajo v primerjavi z prejšnjimi leti datumsko nespremenjeni.

Že pred informativni dnevi na univerzi študentov svetujejo naj razmislijo, katere fakultete bodo virtualno obiskali, si priskrbijo čim več informacij, obiščejo fakultetne spletne strani ter spletno stran Univerze v Mariboru, namenjeno informacijam o študiju: moja.um.si.

Za študijsko leto 2021/2022 razpisuje Univerza v Mariboru skupno 4488 vpisnih mest (za redni študij 3738 in izredni študij 750). Vpisna mesta se razpisujejo za 81 študijskih programov, in sicer za 49 univerzitetnih študijskih programov, 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov in 3 enovita magistrska študijska programa.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here