V letu 2023 je v Sloveniji zakonsko zvezo sklenilo 6388 parov, kar predstavlja šest odstotkov manj kot leto prej. Razvezalo pa se je 2165 parov, kar je odstotek več kot v letu 2022. Najnovejši podatki državnega statističnega urada (SURS) razkrivajo zanimive trende in značilnosti teh zakonskih zvez in razvez.

Na 1000 prebivalcev so bile sklenjene tri zakonske zveze. Največ porok je bilo v podravski regiji (3,4 poroke na 1000 prebivalcev), najmanj pa v goriški regiji (2,3 poroke na 1000 prebivalcev). Večina parov se poroči na soboto, kar je bilo tudi v letu 2023, ko je bilo na ta dan sklenjenih 3780 porok (59 odstotkov).

Najbolj priljubljena datuma za poroko sta bila 24. junij in 9. september, na vsako od teh sobot se je poročilo 176 parov. September je bil mesec z največ sklenjenimi zakonskimi zvezami (995), sledila sta junij (980) in maj (811), najmanj porok pa je bilo v januarju (191). V povprečju je bilo lani sklenjenih 18 zakonskih zvez na dan.

Povprečna starost ženina ob sklenitvi zakonske zveze je bila 37,7 leta, kar je skoraj tri leta več od povprečne starosti neveste, ki je bila 34,9 leta. Prvič se je poročilo 5617 ženinov (88 odstotkov) in 5686 nevest (89 odstotkov). Pri 5244 parih (82 odstotkov) je bila to prva zakonska zveza za oba mladoporočenca. Ženini, ki so se poročili prvič, so bili stari v povprečju 32,9 leta, medtem ko so bile prvič poročene neveste povprečno dve leti mlajše (30,9 leta).

Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Slovenije, kar je veljalo za 79 odstotkov (5053 porok). Pri 530 porokah (osem odstotkov) je bil ženin slovenski državljan, nevesta pa državljanka kake druge države, najpogosteje Bosne in Hercegovine. Pri 508 porokah (osem odstotkov) je slovenska nevesta sklenila zakonsko zvezo z ženinom iz druge države, tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 297 sklenitvah zakonskih zvez (pet odstotkov) sta bila oba prebivalca Slovenije s tujim državljanstvom.

V letu 2023 se je razvezalo 2165 parov, kar je 16 odstotkov več kot v letu 2022. Povprečna starost ob razvezi je bila pri moških 48 let, pri ženskah pa 45,1 leta. Zakonske zveze so se v povprečju končale po 14,6 leta. Med razvezanimi pari jih je 1035 (48 odstotkov) imelo brez mladoletnih vzdrževanih otrok, medtem ko je v preostalih 1130 (52 odstotkov) razvez bilo skupaj 1840 vzdrževanih mladoletnih otrok. Večina teh otrok (54 odstotkov) je bila ob razvezi dodeljena materam, očetom tri odstotke, obema staršema pa 42 odstotkov otrok.