Kot je ustavno sodišče zapisalo v svojem sklepu, je sklenilo v postopku za preizkus pobud Franca Vukajča in drugih ter skupine radenskih občinskih svetnikov. Do svoje končne odločitve je tako zadržalo odlok občine Radenci, s katerim je občinski svet 29. decembra Titovo ulico preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije.

Pobudniki izpodbijajo omenjeni odlok, ker da župan ni ustrezno objavil predloga za začetek postopka o preimenovanju ulice in ker je bil sprejet v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, ker so pobudniki vložili pobudo za razpis naknadnega referenduma. Predlogu se pridružujejo svetniki Dejan Berić, Norma Bale, Toni Žitek in Drago Kocbek, in sicer zaradi večjih nepravilnosti v postopku sprejemanja odloka ter preprečitve nadaljnjih zapletov.

Občina Radenci je decembra v odgovoru na predloga za zadržanje izvrševanja odloka navajala, da bi bile posledice zadržanja nesorazmerne posledicam, ki bi jih utrpeli pobudniki. Zatrjuje, da bi morala znova zamenjati table in cestne oznake ter razveljaviti vse postopke, ki so stekli zaradi uveljavitve odloka.

Predlagali so celo referendum, katerega datum so že razpisali, a ga kasneje niso izvedli, kljub pozivu ministrstva za javno upravo, da zakonodaja ne predvideva preložitve volitev ali referenduma zaradi izrednih razmer, kot je epidemija covida-19, in da referendum mora biti.

V obravnavani zadevi osrednje vprašanje ni vprašanje ohranitve dosedanjega imena ulice, ampak pravna ustreznost postopka za preimenovanje ulice ne glede na izbrano novo ime ulice, dodajajo sodniki. Z izvršitvijo bi po njihovem nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za občino, ki ni izkazala, zakaj naj bi razveljavitev že izpeljanih postopkov pomenila nastanek vsaj občutnejših škodljivih posledic.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj