Tezno si zasluži dostojne prostore za delovanje društev

Mestno občino Maribor že vrsto let pesti teritorialno neenakomerna razvitost. Prav tako je zaznati nesorazmerni del sredstev, ki se namenja posameznim delom mesta za potrebe obnove obstoječe infrastrukture, kakor tudi razvojnih projektov nasploh. Mestna četrt Tezno je tipični primer, saj se inferiornost na razvojnem področju kaže že vrsto let, razkorak pa se še poglablja.

Vsled temu je Alenka Iskra iz svetniške skupine SD NA 4.redni seji podala pobudo, da se nemudoma pristopi k pripravi projekta za izgradnjo večnamenske dvorane na območju MČ Tezno. Omenjena dvorana bi postala tudi medgeneracijski center, kjer bi našle prostor številke nevladne organizacije in društva.

Tak center oz. ustrezne prostorske kapacitete bi pomenile za številna društva in posameznike možnost in priložnost, da so še naprej in še bolj aktivna na številnih področjih svojega delovanja, prebivalkam in prebivalcem Tezna in tudi širše, pa ponudijo možnost druženja in ustvarjalnega delovanja.

Mestna uprava na čelu z županom Sašo Arsenovičem je v preteklem mandatu ob obiskih mestnih četrti in krajevnih skupnosti obljubljaja zagotavljanje prostorov za medgeneracijsko druženje in delovanje raznoraznih društev. Za enkrat pa je ostalo le pri besedah.