Svetovni dan zdravja v znamenju hvaležnosti za požrtvovalnost medicinskega osebja

0
56

 

7. aprila praznujemo svetovni dan zdravja. Letošnja tema tega dneva je podpora medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam pri njihovem delu. Ob spopadanju z epidemijo novega koronavirusa pa je v ospredju predvsem izražanje hvaležnosti za njihovo požrtvovalno delo.

Največ medicinskega osebja je v osrednji regiji

V zdravstvu v Sloveniji je bilo v letu 2018 zaposlenih več kot 21.000 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v Sloveniji ob koncu leta 2018 v zdravstvu imeli zaposlenih 7.104 medicinske sestre (od tega 57,4 % v bolnišnicah), 245 diplomiranih babic ter 13.927 zdravstvenih tehnikov.

Na ravni statističnih regij je bilo po podatkih, ki se nanašajo na konec leta 2018, število medicinskih sester, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev najvišje v osrednjeslovenski statistični regiji, najnižje pa v primorsko-notranjski regiji. Število zdravstvenih tehnikov, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev pa je bilo najvišje v pomurski regiji, sledila je osrednjeslovenska regija; najnižje je bilo v primorsko-notranjski regiji.

Veliko medicinskega osebja, a malo medicinskih sester

Po številu zaposlenih v vseh treh obravnavanih poklicih skupaj, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev se je Slovenija v 2017 med 17 članicami EU, za katere je na voljo ta podatek, uvrstila v prvo tretjino, pri čemer pa je treba upoštevati, da so v to število zajete tako diplomirane in višje medicinske sestre kot tudi zdravstveni tehniki, ki imajo srednješolsko strokovno izobrazbo. Če pa se v tej primerjavi omejimo samo na število medicinskih sester, zaposlenih v zdravstvu, na 100.000 prebivalcev, se Slovenija med omenjenimi 17 članicami EU uvršča na 14. mesto, tj. v zadnjo tretjino v primerjavo zajetih članic.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here