Svetovni dan prebivalstva v znamenju enakih možnosti in pravic spolov

0
71

Danes obeležujemo svetovni dan prebivalstva. Svetovna populacija je lani dosegla osem milijard. Združeni narodi (ZN), ki so svetovni dan prebivalstva razglasili leta 1989, pa letos v središče postavljajo pomen enakih možnosti in pravic spolov in opozarjajo, da diskriminacija na podlagi spola škoduje vsem.

Združeni narodi so 11. julij za svetovni dan prebivalstva razglasili leta 1989, dve leti po tistem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard. Od takrat je svetovna populacija že dosegla osem milijard.

Potrebno je bilo več sto tisoč let, da je svetovno prebivalstvo naraslo na eno milijardo, nato pa se je v samo 200 letih povečalo za sedemkrat, izpostavljajo ZN.

Po navedbah Statističnega urada RS se sicer rast svetovnega prebivalstva upočasnjuje; stopnja rasti svetovnega prebivalstva je leta 2020 prvič po letu 1950 upadla pod odstotek na leto. Svetovno prebivalstvo pa je v povprečju vse starejše.

Mediana starosti svetovnega prebivalstva je 30,5 leta, kar pomeni, da je polovica prebivalstva starejša, polovica pa mlajša od 30,5 leta. To je deset let več kot v 1973 (21,5 leta). Med vzroki, da se povprečna starost vsakih pet let zviša za skoraj eno leto, so daljša povprečna življenjska doba, nižja umrljivost otrok in nižja stopnja rodnosti. Do konca stoletja naj bi mediana starosti dosegla 42,3 leta.

Na svetovni ravni je pričakovano trajanje življenja ob rojstvu leta 2019 doseglo 72,8 leta ali skoraj devet let več kot v 1990. Po napovedih ZN naj bi v drugi polovici 70 let tega stoletja svetovno pričakovano trajanje življenja ob rojstvu preseglo 80 let.

ZN opozarjajo, da imajo ti trendi daljnosežne posledice. Vplivajo na gospodarski razvoj, zaposlovanje, porazdelitev dohodka, revščino in socialno zaščito. Vplivajo tudi na prizadevanja za zagotovitev univerzalnega dostopa do zdravstvene oskrbe, izobraževanja, stanovanj, sanitarij, vode, hrane in energije. Da bi bolj trajnostno obravnavali potrebe posameznikov, morajo oblikovalci politik razumeti, koliko ljudi živi na planetu, kje so, koliko so stari in koliko ljudi bo prišlo za njimi.

Ob tem ZN ob letošnjem svetovnem dnevu prebivalstva poudarjajo pomen spodbujanja enakih možnosti in pravic obeh spolov, da bi ustvarili bolj pravičen, odporen in trajnosten svet. Ustvarjalnost, iznajdljivost, sposobnosti in moč žensk in deklet so bistveni za reševanje demografskih in drugih izzivov, ki ogrožajo našo prihodnost, vključno s podnebnimi spremembami in konflikti, opozarjajo ZN.

Čeprav ženske in dekleta predstavljajo 49,7 odstotka prebivalstva, so iz razprav o vprašanjih, ki zadevajo tudi njih, pogosto prezrte, njihove pravice pa so kršene. Zaradi vsega tega se ženske in dekleta ne šolajo, niso vključene v trga dela in ne zasedajo vodstvenih položajev, omejuje se jim možnost svobodnega odločanja o njihovem zdravju, spolnem in reproduktivnem življenju ter povečuje njihovo ranljivost za nasilje, škodljive prakse in tudi izpostavljenost smrtim, ki so povezani z zapleti z nosečnostjo ali porodom, ki bi jih bilo mogoče preprečiti.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here