Svet podravske regije koordiniranje priprave Regijskega prostorskega plana zaupal RRA Podravje – Maribor

0
466

Na 44. redni seji Sveta podravske regije, ki je potekala v občini Rače – Fram, so se člani Sveta seznanili z izhodišči za pripravo in vsebino Regionalnega prostorskega plana (RPP), koordiniranje nadaljnjih aktivnosti za njegovo pripravo pa zaupali Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor.

Člani Sveta so sprejeli sklep, s katerim pričakujejo, da bo strošek koordinacije in priprave RPP prevzela država, saj pripravo RPP za posamezne regije predvideva Zakon o urejanju prostora. Trenutno zakon zaradi raznolikosti regij predvideva, da se strošek priprave in izdelave RPP deli med občine in državo, in sicer v razmerju 40:60. RPP vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije na področju poselitve in sistem naselij, razvoja gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine ter zelenega sistema regije.

Za pripravo RPP občine izberejo pripravljavca, ki s postopkom izvedbe javnega naročila zbere izdelovalca, skrbi pa tudi za koordinacijo vseh vključenih v postopek priprave – Ministrstvo za okolje in prostor, občine in izdelovalec RPP. »V RRA Podravje – Maribor smo ponosni, da nam je bila zaupana za regijo tako strateška naloga. Prepričani smo, da bomo upravičili zaupanje Sveta podravske regije, saj imamo na voljo strokovni kader z bogatim znanjem in številnimi izkušnjami na področju prostorskega načrtovanja. Ocenjena vrednost priprave in izdelave RPP za našo regijo znaša 500.000 evrov, vključuje pa intenzivno 4-letno delo strokovnjaka, izdelavo dokumenta RPP in pridobitev obveznih strokovnih podlag,« je povedal direktor RRA Podravje – Maribor Uroš Rozman.

Sprejetje RPP na nivoju Podravske regije je predvideno v začetku leta 2027.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here