Vsi vinogradniki v Sloveniji skupaj so v 2020 pridelovali grozdje na 15.261 ha vinogradov, vsak pa povprečno na 0,54 ha vinogradov. Povprečni pridelovalec v vzhodni in povprečni pridelovalec v zahodni kohezijski regiji sta se po velikosti površine, ki sta jo obdelovala, precej razlikovala.

Popis vinogradov daje vsakih pet let vpogled v strukturo vinogradnikov in vinogradov

Po izsledkih zadnje izvedbe statističnega raziskovanja Popis vinogradov se je v letu 2020 ukvarjalo z vinogradništvom 28.481 pridelovalcev, ki so skupaj obdelovali 15.261 hektarjev vinogradov. Število pridelovalcev grozdja je bilo za 6 % manjše kot ob prejšnjem popisu vinogradov (2015), skupna površina vinogradov pa za 3 %.

Povprečni vinogradnik je v letu 2020 obdeloval 0,54 hektarja vinogradov. Večje razlike smo zaznali v velikosti površine vinogradov povprečnega pridelovalca v vzhodni in povprečnega pridelovalca v zahodni Sloveniji; povprečni pridelovalec v zahodni Sloveniji je obdeloval kar trikrat večjo površino vinogradov (1,2 ha) kot povprečni pridelovalec v vzhodni Sloveniji (0,38 ha). Še vedno je največ pridelovalcev pridelovalo grozdje na manj kot 1 ha vinogradov. Takšnih je bilo kar 91 % vseh vinogradnikov, skupaj pa so ti obdelovali 31 % celotne površine vinogradov v Sloveniji.
Trsnice je imelo 32 pridelovalcev na okoli 64 hektarjih, matičnjake 44 pridelovalcev na manj kot 40 hektarjih.

Povprečni vinograd je meril 0,32 ha

Največ vinogradov je bilo v treh vinorodnih deželah, Podravje, Posavje in Primorje. Povprečni vinograd je v 2020 meril 0,32 ha, v njem je raslo 1.227 trsov, na katerih je v 70 % zorelo belo grozdje, v 30 % pa rdeče. Med belimi sortami so prevladovale laški rizling (17 %), šardoné in sovinjon (vsak 11 %). Med rdečimi sortami je bil največji del površine posajen s sorto refošk (29 %), sledili sta žametovka (17 %) in merlot (15 %). Približno 85 % vseh vinogradov je bilo zatravljenih, skoraj vsi pa so bili zasajeni na pobočju.

Povprečne velikosti vinogradov po statističnih regijah, Slovenija, 2020
Povprečne velikosti vinogradov po statističnih regijah, Slovenija, 2020
Vir: SURS

Okoli polovica vinogradov je polno proizvodna

V zadnjih petih letih je bilo na novo zasajenih ali obnovljenih skoraj 2.000 hektarjev vinogradov in v njih posajenih več kot 8 milijonov trsov. Na več kot polovici (56 %) celotne površine vseh vinogradov rastejo trte, stare od 5 do 30 let, in te štejemo za polno proizvodne. Starejših od 30 let je še nekaj več kot 16 milijonov trsov, kar je 28 % vseh trt ali 4.742 hektarjev površine.

Ob novih zasaditvah v zadnjih petih letih je bilo posajenih največ trsov belih sort grozdja (75 %), med katerimi so prevladovale sorte laški rizling in sovinjon (vsak je predstavljal okoli 10 % novih zasaditev) ter malvazija in šardoné (vsak 9 %). Ob novih zasaditvah z rdečimi sortami grozdja je bil največji del površine posajen s sortama refošk (8 %) in merlot (4 % vseh novih zasaditev).

Vinogradniki po velikostni sestavi, Slovenija

2015 2020 2020
2015
2015 2020 2020
2015
število pridelovalcev indeks površina (ha) indeks
Velikostni razred – skupaj 30.210 28.481 94,3 15.688,0 15.260,9 97,3
< 0,05 ha 1.107 1.465 132,3 43,1 55,8 129,5
0,05 do < 0,10 ha 10.012 11.077 110,6 778,7 865,1 111,1
0,10 do < 0,20 ha 8.168 6.596 80,8 1.177,5 955,9 81,2
0,20 do < 0,30 ha 3.520 2.871 81,6 854,9 696,9 81,5
0,30 do < 0,50 ha 2.687 2.223 82,7 1.021,0 846,6 82,9
0,50 do < 1 ha 2.103 1.784 84,8 1.467,6 1.260,2 85,9
1 do < 2 ha 1.342 1.168 87,0 1.874,3 1.641,4 87,6
2 do < 3 ha 456 450 98,7 1.107,7 1.097,6 99,1
3 do < 5 ha 399 399 100,0 1.518,1 1.552,2 102,2
5 do < 10 ha 298 312 104,7 2.032,7 2.182,8 107,4
10 do < 20 ha 88 104 118,2 1.149,2 1.387,8 120,8
20 do < 30 ha 16 15 93,8 376,3 362,0 96,2
>= 30 ha 14 17 121,4 2.286,9 2.356,6 103,0
Vir: SURS

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj