Številne investicije v kanalizacijsko omrežje

V občini Rače- Fram se je že v letu 2017 pričela priprava projektne in investicijske dokumentacije za novo čistilno napravo. Zaradi kontinuiranega priseljevanje v kraj je bila prejšnja, že leta 1976 zgrajena čistilna naprava premajhna, njena kapaciteta je bila v osnovi 3.000 populacijskih enot. Nova čistilna, ki je po letu dni poskusnega obratovanja, pridobila končno uporabno dovoljenje pa ima 9.600 populacijskih enot.

Investicija v višini dobrih 3,3 milijona evrov je bila tako tudi uradno zaključena v drugi polovici leta 2023. investicijo so finančno podprli s sredstvi občinskega proračuna, sredstvi Republike Sloveni ter nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Tudi na območju Ranč napovedujejo izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Velik projekt pa bo potekal tudi v središču Rač, kjer nameravajo ločiti meteorne in odpadne vode. A investicije je v primerjavi z ostalimi predeli v občini občutno dražja, zato napovedujejo obnovo v več fazah.