Mestna četrt Tabor velja za eno najbolj gosto poseljenih območij v Mestni občini Maribor, posledica tega je tudi veliko število avtomobilov, ki presega število razpoložljivih parkirnih mest. Na mestni četrti so zato v sodelovanju z Urad za komunalo, promet in prostor mestne občine pripravili dva projekta, ki bosta bistveno izboljšala cestno ureditev in na Taboru zagotovila več nujno potrebnih parkirnih mest.

V MČ Tabor se zadnja leta soočajo predvsem z problematiko cest, ena izmed večjih je prometna ureditev v stanovanjskem naselju, ki zajema Frankolovsko, Celjsko, Poštelsko in Hočko ulico. Na tem območju je nujna prenova prometnih tokov iz dvosmernih v enosmerne, predvsem zaradi ožine cest in zasičenosti z parkirnimi mesti.

Ker gre za zelo gosto naseljeno področje, verjetno celo eno bolj v celotni občini, bi s celovito prometno reorganizacijo stanovanjsko naselje pridobilo dodatna parkirna mesta, saj je trenutno en vozni pas zaparkiran z številnimi avtomobili stanovalcev.

Poleg ureditve Frankolovske, Focheve, Hočke in Celjske ulice pa imajo na MČ Tabor tudi idejo o ureditvi Regentove ulice, ki je sicer slepa ulica, a je zato toliko bolj zanimiva za parkiranje številnih avtomobilov, ki tja niti ne spadajo. Gre pa za drugo fazo ureditve cestne infrastrukture na Taboru oz. za ločen projekt.

Po besedah predsednika Komunalne komisije na MO Maribor Vitorjem Zečičem bi se v omenjenih dveh projektih lahko zgledovali po uspešno izpeljani spremembi cestne ureditve na cesti Zmage z navezujočo ulico Frana Kovačiča.

Projekta dotrajane in neučinkovite prometne ureditve bosta prav gotovo razbremenila cestne tokove v MČ Tabor. Začetek izvajanja projekta je predviden še v tem letu, preostanek pa v letu 2022.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj