Soršak ne popušča, o e-referendumu bo odločalo ustavno sodišče

0
33
Hoče-Slivnica; Vir: Wikimedia

V občini Hoče-Slivnica pa se zapleta pri izpeljavi svetovalnega referenduma. Občinski svet Občine Hoče-Slivnica odloča o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in Zakona o lokalni samoupravi.

Vlada RS: “z izvrševanjem odloka lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive posledice”

Občina ves čas zatrjuje, da 140. člen Ustave in Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) v 46.b členu omogočata svetovalni referendum v obliki, kot ga je zastavila Občina v sodelovanju številnimi IKT ter pravnimi strokovnjaki, a Ministrstvo zatrjuje, da občina po 140. členu nima pristojnosti in pravice izvajati svetovalnega referenduma, kot ga ureja ZLS. Tako bo o sporu odločilo Ustavno sodišče.

Vlada RS na predlog Ministrstva za javno upravo vztraja, da bi z izvrševanjem odloka lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive posledice za zdravje ali življenje ljudi, ali večja gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje takega akta pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov, zato je 17.11.2020 na Ustavno sodišče RS podala zahtevo za oceno skladnosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju in predlog Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da do končne odločitve o zahtevi zadrži izvrševanje Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico.

4. SklepVlade_P

Zakona sta protiustavna, ker ne omogočata glasovanja med epidemijo

Občina Hoče-Slivnica zato namerava na Ustavno sodišče RS vložiti zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in Zakona o lokalni samoupravi. Občina meni, da sta Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi protiustavna, ker ne urejata referenduma v času epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni.V neskladju z 9. in 140. členom Ustave sta izpodbijana zakona, ker občini ne omogočata, da izvede glasovanje, ki je procesno popolnoma enako kot klasično referendumsko glasovanje z edino izjemo, da je glasovnica namesto v papirni obliki izvedena v e-obliki ob spoštovanju pozitivne zakonodaje na način, da se ne krši nobena človekova pravica ali svoboščina.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here