Dravske elektrarne Maribor so pridobile gradbeno dovoljenje za prvi del sončnega parka na kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Območje je že sedaj del energetskega objekta in bo s postavitvijo sončne elektrarne energetsko nadgrajeno. Posebnost elektrarne pa bo kontejnerska izvedba centralnega razsmernika.

Družba Dravske elektrarne Maribor, je pretekli teden s strani Upravne enote Ptuj prejela gradbeno dovoljenje za novogradnjo objekta sončne elektrarne Zlatoličje – segment pet.
Gradnja je skladna z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hajdina in po presoji sprejemljivosti posega na naravo sprejemljiva. Prav tako je ugotovljeno, da načrtovani poseg ni v nasprotju z varstvenimi cilji, ter ne bo vplival na celovitost in povezanost območja.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje – od mostu čez kanal do karting steze oziroma dirkališča Slovenja vas – v dolžini devetsto pet metrov.

V maju je tudi družba Holding Slovenske elektrarne prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo največje sončne elektrarne v državi.

S to investicijo DEM sledi Celovitemu nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu, v katerem je zapisano, da proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah predstavlja največji razvojni in okoljsko sprejemljiv potencial za povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here