Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

0
317

Občina Slovenska Bistrica je objavila razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Predmet razpisa je sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 populacijskih enot.

Sredstva se zagotovijo iz proračuna Občine Slovenska Bistrica in sicer do 50 % stroškov za postavitev MKČN oziroma največ 800,00 EUR za posamezni objekt ali do 50% stroškov oziroma največ 600,00 EUR po posameznem objektu priključenem na skupno MKČN.

Upravičenci do sofinanciranja gradnje čistilne naprave po tem razpisu so lastniki objektov; to so fizične ali pravne osebe, ki so na območju Občine Slovenska Bistrica lastniki ali solastniki enega ali več grajenih objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda in katerih objekti se nahajajo praviloma izven območij aglomeracij ter so že vključeni v sistem izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Več podatkov o razpisu lahko najdete na občinski spletni strani.

Vloge zbirajo najkasneje do 31.oktobra letos.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here