Izzivi spremenjenih pogojev poslovanja podjetij povzročajo, da se podjetja na različne načine odzivajo, tudi s poslovnim presbtrukturiranjem, ki vključuje več strategij. Ob reševanju finančnih problemov podjetja, ki pogosto pomeni predvsem kratkoročno saniranje težav, predstavlja poslovno prestrukturiranje način za preoblikovanje podjetij zaradi odpiranja novih trgov, iskanja strateških partnerstev, prilagajanja spremembam na trgu in drugih aktivnosti, s katerimi podjetja proaktivno izboljšujejo dolgoročno uspešnost svojega poslovanja.

Slovenski podjetniški observatorij 2020 se podrobno posveča demografiji slovenskih podjetij

Med drugim tudi problematiki poslovnega prestrukturiranja slovenskih podjetij, njihovim možnim strategijam in nekaterim posebnostim prestrukturiranja slovenskih podjetij. V tem delu smo vključili tudi praktične primere petih podjetij, ki so v okviru programa, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija, že šla ali še gredo skozi proces poslovnega prestrukturiranja.

Prof. dr. Dijana Močnik pojasnjuje: »Med številom podjetij v posamezni regiji še naprej ostajajo velike razlike. Najmanj podjetij na 1.000 prebivalcev je bilo v pomurski (38,4), največ pa v osrednjeslovenski (75,6) regiji. Število podjetij na 1.000 prebivalcev večinoma sovpada s stopnjo razvitosti regij; bolj kot je razvita regija, več ima podjetij in obratno.«

Celotno raziskavo lahko najdete na naslednji povezavi:

SPO: monografije – IPMMP (um.si)

V drugem delu podjetniškega observatorija preučujejo prestrukturiranje podjetij

To področje je že dalj časa tema strokovne diskusije na ravni posodabljanja podjetij, pred dvema desetletjema pa je v Evropski uniji postala tudi tema javne in politične razprave. Glavni problem slovenskega gospodarstva pa je prenizka delovna produktivnost, česar ne bo možno preseči brez doseganja čim večjega tržnega deleža, saj velikost podjetju omogoča boljši konkurenčni položaj, boljšo pogajalsko pozicijo, stroškovno racionalizacijo in večjo akumulacijo za izpeljavo potrebnih investicij.

Prof. dr. Miroslav Rebernik pojasnjuje: »Ob reševanju finančnih problemov podjetja, ki pogosto pomeni predvsem kratkoročno saniranje težav, predstavlja poslovno prestrukturiranje način za preoblikovanje podjetij zaradi odpiranja novih trgov, iskanja strateških partnerstev, prilagajanja spremembam na trgu in drugih aktivnosti, s katerimi podjetja proaktivno izboljšujejo dolgoročno uspešnost svojega poslovanja.«

Podporne storitve za poslovno prestrukturiranje MSP bi bilo potrebno okrepiti tudi v ostalih fazah, saj te pogosto niso ustrezno urejene in financirane, pri čemer bi morali akterji podpornega okolja delovati usklajeno in med seboj povezano.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj