Slovenska vojska bo organizirala prostovoljno služenje vojaškega roka

0
227

Slovenska vojska (SV) se je že dlje časa soočala s kadrovsko problematiko, ki se kaže v povečanem številu odhodov prvih poosamosvojitvenih generacij vojakov in zmanjšanem interesu potencialnih novih kandidatov za opravljanje poklicne vojaške službe, za prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR) in pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi.

Kaj predlaga nova uredba?

Za doseganje kadrovskega obsega Slovenske vojske, določenega s strateškimi in razvojnimi dokumenti, ki jih je sprejel Državni zbor RS, je bilo treba sprejeti ukrepe, ki bodo dolgoročno omogočili stabilno popolnjevanje vseh struktur SV in doseganje njenega načrtovanega obsega.

Uredba na novo ureja dvig starostne meje za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka (PSVR), način opravljanja PSVR, postopek napotitve, pravice in dolžnosti kandidatov oziroma vojakov prostovoljcev ter denarne prejemke.

Po novi uredbi  je na PSVR lahko napoten državljan do 30. leta starosti. Tako se možnost napotitve glede na trenutno stanje podaljšuje za tri leta.

Vsak prostovoljec po opravljenem PSVR bo prejel 3199€

V postopku napotitve je predlagano, da ocena sposobnosti za vojaško službo velja pet let, da kandidat opravi tudi preverjanje gibalnih sposobnosti in da se pogodba sklene na koncu kadrovskega postopka. Dopolnjeni so tudi razlogi za odlaganje PSVR.

Na podlagi izkušenj iz prakse sta dopolnjena tudi člena o prekinitvi in prenehanju PSVR, določena je izvedba doslužitve in dopolnjena določba o povrnitvi stroškov in prejemkov.

Uredba predvideva, da se višina prejemkov določi od osnove, ki je enaka minimalni plači v Republiki Sloveniji. Ta v letu 2021 znaša 1.024,24 EUR. Za vsak mesec PSVR bo vojak prostovoljec prejel 70 odstotkov od osnove, kar znese 716,97 EUR. Celoten PSVR traja 13 tednov. Vojaku prostovoljcu po uspešno končanem celotnem PSVR pripada dodatni prejemek v višini 100 odstotkov od osnove, kar je 1.024,24 EUR. S tem je predlagan dvig denarnih prejemkov za približno 1.000 EUR, tako da bo vojak prostovoljec po uspešno opravljenem celotnem PSVR prejel 3.199 EUR.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here