Skoraj 200 dijakov bo prejelo žepnino

Občina Pesnica je minuli mesec objavila javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za preteklo šolsko leto. Znesek žepnine znaša 150 evrov in se izplača v enkratnem znesku.

Do žepnine so upravičeni dijaki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Pesnica, se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik, imajo status dijaka oziroma uspešno zaključen zadnji letnik šolanja in tisti, ki v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let.

Te dni je občinska uprava Občine Pesnica izdala na podlagi Pravilnika o žepninah v Občini Pesnica in Javnega razpisa za dodelitev žepnin dijakom za preteklo šolsko leto 2022/23 ter prejetih vlog, Skupno odločbo o prejemanju občinske žepnine.

Pogojem je ustrezalo 184 dijakov, ki bodo za preteklo šolsko leto 2022/2023 prejeli 150 eurov v enkratnem znesku. Žepnine bodo prejemnikom nakazane na njihov transakcijski račun do konca koledarskega leta.