Skoraj 12 milijonov za financiranje raziskovalne dejavnosti

Vir foto: UM.si

a treh dopisnih sejah, ki so potekale dne 5. in 6. septembra 2022 so člani Upravnega odbora Univerze v Mariboru potrdili investicijsko dokumentacijo, ki je bila obvezna priloga vlogi Univerze v Mariboru na poziv za oddajo vloge za projekt NOO – Nakup IKT za študijsko in administrativno podporo visokošolskih zavodov.

Na 8. izredni seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru, ki je potekala 9. septembra
2022, pa so članice in člani razpravljali o delitvi sredstev za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru, ki zajema delitev sredstev infrastrukturne dejavnosti, upravljavske in podporne dejavnosti, delitev sredstev
raziskovalnih programov in mladih raziskovalcev.

Univerza v Mariboru je namreč s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) prejela obvestilo o obsegu sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2022, v višini 11.731.525,95 EUR.

Kot so sporočili iz mariborske univerze je v skladu s tem UM zavezana, da pripravi načrt stabilnega financiranja za leto 2022, skladen z Merili za razporejanje sredstev za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti Univerze v Mariboru, ki jih je sprejel Upravni odbor UM na svoji julijski seji.

Naslednja redna seja Upravnega odbora bo potekala dne 29. septembra 2022.