Širitev poslovne cone v Zlatoličju

0
559

Občina Starše je v lanskem letu na področju poslovne cone v Zlatoličju uspešno, petim podjetjem prodala nekaj več kot sedem hektarjev zemljišč. Sedaj pa na občini pričenjajo že z aktivnostmi širitve omenjene poslovne cone.

Zanimanje potencialnih investitorjev je še vedno prejšnje, predvsem zaradi bližine avtoceste, si na občini želijo obstoječo poslovno cono še nekoliko povečati. Ker pa so zemljišča v neposredni bližini poslovne cone kmetijska, bodo širitev lahko nadaljevali le pod pogojem, da pride do spremembe namenske rabe.

V ta namen so že pripravili izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, v katerem predlagajo spremembo 23 hektarjev kmetijskih zemljišč v območja proizvodne dejavnosti.

Hkrati pa so pričeli že s postopki za pripravo t.i. OPN SD 3, v okviru katerega so vse občanke in občane že pozvali, da podajo svoje pobude za spremembe namenske rabe zemljišč. Odzvalo se jih je kar veliko, vendar je župan Stanislav Greifoner izpostavil, da imajo v občini ogromno nepozidanih stavbnih zemljišč. Bilo naj bi jih okoli 450, največ v Staršah in Zlatoličju. To pa predstavlja velike težave ravno pri spremembah občinskega prostorskega načrta, saj je glede na površino nepozidanih stavbnih zemljišč zelo malo verjetno pridobiti nove površine za gradnjo.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here