Širitev poslovne cone v Staršah

0
481

V poslovni coni v Zlatoličju je Občina Starše prodala nekaj več kot sedem hektarjev zemljišč petim podjetjem. Še devet hektarjev zemljišč v PC Zlatoličje pa bo lahko stavbnih, če bodo občinski svetniki in pristojno ministrstvo predvidoma še letos potrdili spremenjen OPN – občinski podrobni prostorski načrt. Ob Občini Starše je delni lastnik devetih hektarjev zemljišča Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

V občini Starše so resno pristopili k projektu ureditve poslovne cone. Sredi junija se je zaključilo javno povabilo, na katero se je z zavezujočimi ponudbami odzvalo pet podjetij, ki so kupila pet sklopov zemljišč. Ker je bilo zanimanje veliko pa v občini že razmišljajo o širitvi cone.

Izjemno ugodna lega poslovne cone, ki ima blizu izvoz na avtocesto omogoča nemotečo dejavnost za lokalno skupnost. Pomembno je bilo tudi to, da so bila vsa zemljišča v lasti enega lastnika, torej starške občine, ob tem pa zagotovili vso potrebno infrastrukturo.

V začetku delovanja naj bi cona zagotavljala okrog 70 delovnih mest, predvsem v logistični in transportni dejavnosti. Ob morebitni širitvi bi v coni zaposlovali tudi desetkrat več ljudi. Nadaljujejo pa tudi s projektom izgradnje Doma za starostnike.

Občina Starše je s podjetjem Doming d.o.o. podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije (DGD) ter s tem pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Doma starostnikov Starše, objekte z varovanimi stanovanji, ter komunalne infrastrukture v medgeneracijskem središču v Staršah.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here