V občini Duplek potekajo priprave na razširitev gradnje kanalizacijskega omrežja v okviru širšega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode. S tem pa bodo dokončno odpravili dolga leta trajajoče pomanjkljivo odvajanje in čiščenje odpadnih fekalnih voda, ki negativno vplivajo na okolje ter zdravje ljudi.

V občini Duplek so se odločili za razširitev obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta »odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave.

Investicijska vrednost projekta brez DDV znaša cca 2 mio EUR, od tega je predvidenih sofinanciranih sredstev iz Kohezijskega sklada (85%) in iz Proračuna Republike Slovenije (15%) upravičenih stroškov.

Ob sami gradnji pa se bodo po besedah župana občine Duplek Mitje Horvata verjetno pojavile tudi težave, zaradi neugodnega terena gradnje.

Cilj projekta je zagotovitev 99,84 % priključenosti prebivalcev na javno kanalizacijo v aglomeraciji Zgornji Duplek, ki se zaključili z obstoječo čistilno napravo v Dogošah (MO Maribor).
Investicija bo obsegala izgradnjo kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 8.809 m, 8 črpališč ter zamenjavo 1.890 m vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije.

Predviden začetek gradbenih del je odvisen od prejete sofinancerske odločbe službe vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko. Projekt se bo izvajal v letih 2020 in 2021.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj