V Majšperku zmanjkuje prostora v vrtcu. V šolskem letu 2020/2021 so imeli vpisanih 130 otrok v sedmih oddelkih, a so po številu prejetih vlog hitro uvideli, da to ne bo dovolj. Ker so prejeli 53 vlog so ustanoviteljico, občino Majšperk zaprosili za dodaten osmi oddelek. Sklep so na občinskem svetu odobrili in v varstvo vključili vse otroke.

Novo igralnico so uredili v poslovni stavbi na Bregu 12, za kar so v občinskem proračunu zagotovili 22.500 evrov, z rebalansom pa še dodatnih 17.000 evrov. Gre za že urejene prostore, ki so bili sprva namenjeni za dnevno varstvo, vendar koncesionar ni dobil potrebnega soglasja.

Polni vrtci pa nakazujejo pozitiven demografski trend. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je bil naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini v letu 2019 sicer negativen, znašal je -0,5, slovensko povprečje pa je -0,6. Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili.

Ravnateljica tamkajšnjega vrtca Evelin Kočevar je za Štajerski tednik povedala, da delo vrtca organizacijsko ne bo tako enostavno, saj imajo šest oddelkov v stavbi obstoječega vrtca, enega na matični šoli, jeseni pa bo vrtčevsko varstvo organizirano še na že omenjeni tretji lokaciji.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here