Še dve podjetji postajata javni

0
282

Svetniki Mestne občine Maribor bodo na četrtkovi redni seji razpravljali tudi o dveh mariborskih družbah, ki bi v prihodnje delovali kot javni podjetji. V javno podjetje se bi tako preoblikovalo komunalno podjetje Nigrad, kot javno podjetje bi delovali tudi Pogrebno podjetje Maribor. Na Mestni občini Maribor od preoblikovanja obeh podjetij pričakujejo številne koristi, predvsem ko gre za opravljanje javnih služb.

V preteklem in letošnjem letu je v podjetjih Nigrad in Pogrebnemu podjetju Maribor prišlo do konsolidacije lastništva v tej meri, da v nobenem izmed obeh podjetij ni več zasebnega kapitala.

Ker zakon dopušča, da se gospodarske javne službe izvajajo v obliki javnega podjetja in ker obe podjetji izpolnjujeta vse zakonske pogoje za javno podjetje, se mestnemu svetu predlaga preoblikovanje družb v javni podjetji v statusni obliki družb z omejeno odgovornostjo.

Od nove oblike obeh podjetij si v Mestni občini Maribor obetajo nekatere koristi. Ker so postopki podeljevanja koncesij zahtevni in dolgotrajni, način oblikovanja cen storitev pa je določen v koncesijskih pogodbah, občina ob zapletih težko učinkovito ukrepa. S preoblikovanjem v javno podjetje pa odpade potreba po podeljevanju koncesij za opravljanje gospodarskih javnih služb, občine ustanoviteljice pa pridobijo pravice pri neposrednem določanju cen in pogojev za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Kot primer takšne prakse, kjer občina neposredno določa pogoje izvajanja gospodarskih javnih služb sta dve mariborski podjetji, ki že delujeta kot javni podjetji. Sprejetje obeh odlokov po zagotovilih občine ne bo imelo finančnih posledic za proračun.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here