Rekonstrukcija hidroelektrarne Formin

Hidroelektrarna Formin je bila zgrajena leta 1978 in je najmlajša hidroelektrarna na slovenskem delu Drave.

Načrtovana obnova bo obsegala gradbena dela na dovodnem kanalu elektrarne s ciljem povečanja varnosti in tesnosti kanala ter zamenjavo primarne in sekundarne opreme na sami elektrarni, s čimer želijo zagotoviti njeno zanesljivo in varno obratovanje za nadaljnjih vsaj 40 let.

Gradbena dela se bodo po njegovih besedah začela predvidoma spomladi 2026 z zaprtjem jezu Markovci in sanacijo dovodnega kanala, še istega leta pa naj bi stekla tudi dela na elektrarni. Ponovno naj bi hidroelektrarna Formin začela obratovati v letu 2027.

Investicija je trenutno po besedah generalnega direktorja DEM Damjana Semeta ocenjena na okoli 150 milijonov evrov. Z obnovo bodo lahko povečali letno proizvodnjo električne energije na tej elektrarni za približno 40 GWh.

Sočasno nameravajo izvesti postavitev sončnih elektrarn na brežinah dovodnih in odvodnih kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin, kjer je investicija ocenjena na okoli 37 milijonov evrov.