V občini Majšperk so za letošnje leto predvideli izgradnjo kolesarskih povezav. Projekt je vreden okoli 1,5 milijona evrov in bo sofinanciran iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z ostalimi haloškimi občinami pa že nekaj let razvijajo turistično blagovno znamko Visit Haloze, s čimer želijo spodbuditi k razvoju turistične dejavnosti. V sklopu tega projekta si namreč dolgoročno prizadevajo za vzpostavitev namestitvenih kapacitet, ki jih trenutno v občini ne premorejo.

V občini Majšperk so sprejeli administrativne postopke za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav, predvsem z vidika zagotavljanja trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju. Celoten odsek Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk je vreden okoli 8,7 milijona evrov, vrednost del na področju Občine Majšperk pa znaša približno pol pol drugi milijon evrov.
Majšperk pa z ostalimi haloškimi občinami Žetale, Cirkulane, Podlehnik in Zavrč sodeluje v projektu Razvoj turistične destinacije Haloze in razvijanja skupne blagovne znamke, ki so jo poimenovali Visit Haloze. Za projekt vreden 177 tisoč evrov, so kandidirali na Javnem pozivu LAS Haloze, in pridobili sofinancerska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v znesku 118.tisoč evrov. Občina Majšperk, je vodilni partner projekta.

V sklopu projekta je definiranih 22 aktivnosti. Pomemben segment v okviru projekta pa so obstoječi turistični programi, ki smo jih pripravili za potrebe trženja destinacije Haloze v želji obiskovalcem ponuditi celovito doživetje Haloz.
V prihodnosti načrtujejo obstoječo ponudbo dopolniti z razvojem novih produktov in dogodkov. Prav tako pa bi si želeli razpolagati z večjo ponudbo nastanitvenih kapacitet na območju Haloz, kar pa hkrati predstavlja priložnosti za razvoj novih ponudb tega področja.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here