Razprodana poslovna cona čaka na širitev

0
487

Že lani je Komunalno podjetje Ptuj v poslovni coni Zlatoličje zgradilo oskrbovalni vodovod, prav tako je Cestno podjetje Ptuj sklenilo gradnjo levega zavijalnega pasu in uvoza v cono. Gradnje Starše v coni ima vso potrebno komunalno opremo, torej interne ceste, meteorno in fekalno kanalizacijsko omrežje, notranje, sekundarno vodovodno omrežje, cestno razsvetljavo, elektro napeljavo, telefonsko in kabelsko oziroma optično omrežje. Občina Starše pa je medtem pridobila tudi dovoljenje za postavitev nove transformatorske postaje in prestavitev daljnovoda, ki je potekal prek obrtne cone.

V poslovni coni v Zlatoličju je Občina Starše prodala nekaj več kot sedem hektarjev zemljišč petim podjetjem. Med njimi je največjo, 4,2 hektarja veliko parcelo, kupil avstralski trgovec s pohištvom Harvey Norman, poldrugi hektar veliko zemljišče podjetje Pomlad iz Gerečje vasi, ki se pretežno ukvarja s prodajo gradbenega materiala, 0,8 hektarja je kupilo italijansko tekstilno podjetje Blue Kompany, po 0,3 hektarja pa Avtoprevozništvo Krajnc (Bojan Krajnc, s.p.) iz kraja Močna pri Lenartu in pa Dabbs trans s Ptujske Gore. Eno zemljišče je kasneje kupila fizična oseba.

Da je obrtna cona za občino izjemnega pomena, ni treba posebej poudarjati. Poleg zelo očitne potrebe po delovnih mestih tudi v širšem okolju je občina vanjo vložila že veliko denarja, spreminja pa tudi občinski prostorski načrt.

Zadnja faza je namenjena željam občanov, a zaradi velikega števila nepozidanih zazidljivih parcel Greifoner ni popolnoma prepričan v uspešno prekvalifikacijo.

V začetku delovanja naj bi cona Zlatoličje, ki je zelo pomembna za razvoj občine, zagotavljala od 70 do sto delovnih mest, v celoti pa naj bi zaživela leta 2025.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here