Proračuna v prvem branju potrjena, sledi javna obravnava

0
12
Svetniki občine Pesnica so na redni seji občinskega sveta obravnavali in sprejeli predlog proračunov za leto 2021 in leto 2022 v prvem branju. Ob tem so sprejeli še odlok o kategorizaciji občinskih cest, sklep o določitvi cenika pokopališke dejavnosti ter sklep o določitvi najemnin za zemljišča za nekmetijsko rabo in zakupnin za kmetijsko rabo. Potrdili so tudi listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje.

Proračuna “težka” več kot 10 milijonov evrov

Predlog proračuna za leto 2021 predvideva 8.555.431 EUR prihodkov in 10.309.658 EUR odhodkov. Z namenom kritja presežka odhodkov nad prihodki ter odplačila dolgov, bo Občina Pesnica v letošnjem letu lahko najela za 1.100.000 EUR posojil, poroštev za izpolnitev javnih zavodov in podjetij, katerih lastnica je, pa Občina Pesnica v letu 2021 ne bo izdajala. Za investicije je sicer v letu 2021 namenjenih več kot štiri in pol milijone evrov. Več kot poltretji milijon evrov bo namenjen obnovi in gradnji prometne infrastrukture.

V letu 2022 Občina Pesnica načrtuje 10.877.723 EUR prihodkov in 11.977.863 EUR odhodkov. Tudi v letu 2022 se bo občina lahko dolgoročno zadolžila s posojili do višine 1.400.000 EUR. V letu 2022 Občina Pesnica sicer načrtuje kar 6.217.608 EUR investicijskih sredstev, večina teh, skoraj štiri milijone evrov, bo namenjenih prometni infrastrukturi.

Na podlagi 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pesnica sta predloga Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2021 in Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2022 v javni razpravi, ki bo trajala 30 dni od dneva objave na spletni strani občine. V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogoma proračunov dajejo pisno županu Občine Pesnica.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here