Projekt večnamenske dvorane, navkljub gradbenemu dovoljenju, čaka na zagotovila o financiranju

0
99

Občina je v izhodišču sledila zaznanim potrebam društev, zavodov in sledila številnim priložnostim, ki jih okolje ponuja. Prepoznane priložnosti in zaznane potrebe pa je »odprla« za vsebinsko razpravo in dopolnitev s strani imenovane strokovno – delovne skupine.

Večnamenska dvorana bo vzpostavila tako športne dejavnosti na lokalni ravni ter izvajanju strategije športnega turizma v evropskem in svetovnem merilu kot tudi na področju kulture in družabnega dogajanja.

Že poleti leta 2020 so se seznanili z usmeritvami, ki jih evropska unija zapoveduje v okviru sklada za odpornost in okrevanje. Dodatno so dobili potrditev tudi ob regijskem obisku vlade, ki je v projektu prepoznala številne priložnosti. Zeleno luč pa so jim podale tudi velike panožne športne zveze.

In navkljub vsem pridobljenim dovoljenjem in dokumentaciji, zagotovila za financiranje projekta še nimajo.

A apetiti po večnamenskih dovranah v bližnji okolici so veliki. Tudi Murska Sobota si želi nove dvorane, podobno tudi Moravske toplice. Pri tem pa ne gre zanemariti dejstva, da so bili v Lendavi prvi, ki so pripravili projekt in imajo zanj tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Ob vladnem obisku leta 2021 so dobili zeleno luč za projekt, a vmes so bile volitve in karte se na škodo lokalne skupnosti in njenih prebivalcev vnovič delijo. Mogoče bi nova garnitura morala uvideti, da si tudi v občini, ki ima prirast prebivalstva -7,5, medtem ko je v Sloveniji -0,9, ki ima povprečna mesečno plačo na osebo, v bruto znesku za približno 7 % nižjo od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, zasluži vrhunsko infrastrukturo, s katero bi lahko ustvarjala dodano vrednost v okolju, ki je od Ljubljane že dolgo pozabljeno.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here