Prodaja parcel ob odlagališču odpadnih gum

0
61

Na občini Kidričevo so se odločili za prodajo zemljišč v neposredni bližini gramoznice oz. nekdanjega odlagališča odpadnih avtomobilskih gum v naselju Lovrenc na Dravskem polju. Pri izklicni ceni za prodajo je prišlo do številnih zapletov, občina pa je bila potem pri sami prodaji neuspešna. Gramoznica odpadnih gum je sicer še vedno nerešena okoljska težava tega območja, ki se vleče že vrsto let.

Občina Kidričevo prodaja zemljišča v naselju Lovrenc na Dravskem polju. Gre za gramoznico, v kateri so se dolga leta predelovale in odlagale odpadne avtomobilske gume.
Uradna cenilka Marija Toplak je ocenila, da je zemljišče z vsemi pripadajočimi parcelami vredno 46.600e, a je odbor za gospodarjenje s premoženjem pritrdilo da je omenjeno vredno vsaj enkrat več, čemur je sledila tudi občina Kidričevo.

Zaradi tega ker je bila občina pri prodaji v prvem poskusu neuspešna je z pristojnimi organi preverila stanje na terenu in prišla do pomembne ugotovitve, ki so jo pri prvotnem pregledu spregledali.

Naknadno so torej ugotovili, da je odkupna cena zemljišč sicer višja od ocene cenilke, a za skoraj za polovico manjša kot jo je ocenil odbor za gospodarjenje s premoženjem.
Gramoznico je sicer uporabljalo podjetje Albin Promotion iz Majšperka, ki je že nekaj let v stečaju. Podjetje bi moralo odstranjene izrabljene gume umakniti, ker pa tega ni storilo so za to poskrbele državne institucije, predvsem z vidika groženj o visokih sankcijah oz. finančnih kazni Evropske komisije. Še danes pa je to območje nezavarovano in močno kliče po dokončni rešitvi pereče okoljske problematike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here