Prioritetni projekti UKC Maribor

0
291

V UKC Maribor pričakujejo, da bodo sredstva v okviru zakona o investicijah v slovensko zdravstvo razdeljena pravično, pri čemer si obetajo okoli 250 milijonov evrov. Zato so že pripravili nabor desetih najpomembnejših investicijskih projektov. Čeprav dokončnega potrdila o tem nimajo, direktor Anton Crnjac po vseh sestankih z ministrom za zdravje in vodstvom UKC Ljubljana verjame, da bo temu tako.

Univerzitetni klinični center Maribor je v zadnjem obdobju veliko sredstev namenjal za posodobitev zdravstvenih aparatur, ni pa realiziral številnih in nujno potrebnih nadgradnjah na področju infrastrukture stavb različnih oddelkov.

Ob tem so v sodelovanju z ministrstvom za zdravje določili 10 prednostih projektov, ki so ključni za razvoj mariborskega kliničnega centra v prihodnje. Eden izmed pomembnejših je ureditev prostorov za namen Negovalne bolnišnice UKC Maribor«. Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 8,9 milijona evrov, od tega bo večino kar 6,8 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

Ključen projekt je gotovo tudi izgradnja nove infekcijske klinike, katere sedanji oddelek je v izredno dotrajanem stanju. Načrt novogradnje predvideva dve stavbi 4 do 6-imi nadstropji, ki bi bila umeščena na sedanjo lokacijo oddelka. Sedanjo stavbo bi porušili, celoten projekt pa je ocenjen na kar 50 milijonov evrov.

Med investicijskimi prioritetami razmišljajo o novih prostorih za patološki oddelek, poudarek dajejo širitvi prostorov za potrebe intenzivnega zdravljenja, pripravljeni pa so tudi načrti za še vedno nedokončani urgentni center.

Izboljšati nameravajo tudi pogoje dela na kirurgiji, urediti razmere v centralni kuhinji bolnišnice, v poznejšem obdobju pa želijo odpraviti tudi prostorsko stisko ortopedskega oddelka. Eden izmed projektov, ki je prav tako uvrščen na prioritetno listo pa je preselitev pljučnega oddelka iz Slivniškega Pohorja v kompleks UKC Maribor.

Selitev na matično lokacijo načrtujejo junija naslednje leto. Nedavno pa so zaključili z reorganizacijo in posodobitvijo urgence, s čimer so na enem mestu združili internistično in kirurško prvo pomoč, medtem ko je nadgradnja urgentnega centra projekt za naslednje srednjeročno obdobje.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here