Prioriteta je skrb za občane

Ruška županja si je kot eno prioritetnih nalog svojega mandata zadala skrb za občane in dvig kakovosti bivanja. Tako je med prioritetnimi projekti zasledovala vizijo, da Ruše postanejo starejšim prijazna občina.

Tako številni starostniki niso bili deležni pomoči na domu, kljub temu, da so to pomoč nujno potrebovali. Tako čakalnih vrst za pomoč na domu ni več in to storitev so lahko ponudili vsem svojim občanom. Da bi starejšim omogočili dostop do zdravnika in po opravkih so se vključili tudi v projekt mobilnosti za starejše.

Ruše so bile edina upravna enota, ki ni imela svojega doma starostnikov. Na pobudo županje so z velikimi napori to sedaj spremenili.

Da bi se starejši lahko vključevali v številne aktivnosti so ustanovili tudi prvi medgeneracijski center.

A poleg starejših so poskrbeli tudi za mlade. V želji, da bi bili vsi enakovredno zastopani, tudi najmlajši, pa vsako leto priredijo tudi otroški občinski svet.