Priložnost je v butičnem turizmu

0
43

Mejni prehod Šentilj je v času Jugoslavije veljal za največji mejni prehod na področju nekdanje skupne države. Po njenem razpadu pa je postal za okrnjeno delovanje prevelik in tudi dolga leta zapuščen. Na občini Šentilj se zavedajo neizkoriščenega potenciala starega mejnega prehoda, zato že snujejo načrte za njegovo obuditev.

Sledijo torej smernicam butičnega turizma, ki glede na svoje značilnosti udejanja trajnostno filozofijo, saj je nasprotje množičnemu turizmu in razbremenjuje turistične tokove. Butičnost namreč spoštuje lokalno in prinaša večjo vrednost za lokalno okolje ter prakticira individualni pristop za bolj zadovoljnega gosta, ki se na lokacije vrača in tam potroši več.

Občina je v zadnjih letih namenila 100,000 evrov v obliki subvencij za kmečke turizme, ki jih je prizadela kriza covida-19. S prejetimi sredstvi pa so uredili določene nočitvene kapacitete. Poleg igralniškega turizma v Casinoju in hotelu Mond si torej želijo razvijati butični turizem tudi na področju kmečkih turizmov.

Občina je torej izredno dejavna tudi na področju turizma, že dve leti namreč stoji regionalno turistično središče, ki je locirano na starem mejnem prehodu, kateremu želijo v prihodnje dodati še marsikaj. Vse v želji po zagotavljanju zadostnih kapacitet za razvoj trajnostnega in butičnega turizma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here