Prilagajanje na nove direktive

0
133

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je združila lokalne in regionalne organe, ki so se prostovoljno zavezali dosegati podnebne in energetske cilje Evropske unije na svojem ozemlju.

Občine so ključni dejavnik pri spodbujanju energetskega prehoda in boju proti podnebnim spremembam na ravni upravljanja, ki je državljanom najbližje. Skupaj z organi na regionalni in nacionalni ravni so odgovorni za podnebne ukrepe in so pripravljeni ukrepati ne glede na zaveze kapitala. Podpisniki se zavezujejo, da bodo do leta 2030 zmanjšali emisije CO2 za vsaj 40 % in okrepili svojo odpornost na vpliv podnebnih sprememb.

Lokalni organi podpisniki imajo skupno vizijo dekarboniziranih in odpornih mest, kjer imajo občani na voljo varno, trajnostno ter dostopno energijo. A vizijo že vrsto let zasledujejo tudi pri novogradnjah oziroma obnovah javne infrastrukture.

Napiši komnetar

Please enter your comment!
Please enter your name here