Prihodnost je v vinarskem turizmu

Turizem in Haloze sta besedi, ki se velikokrat pojavljala v podrobnih predstavitvah občin, strategijah turizma in turističnih potencialih. Veliko je bilo v preteklosti že povedanega, premikov v praksi pa bistveno manj. Če se v Sloveniji tudi večja urbana središča soočajo z izzivi privabljanja gostov, se tista iz periferije tega lotevajo še na težji način.

Podlehniška občina cilja predvsem na butični turizem, ponuja pa številne prostrane griče z dih jemajočimi razgledi in kvalitetno žlahtno kapljico. Prav za to je občina pred meseci od lastnikov iz tujine odkupila objekt, ki bi ga želeli revitalizirati za namene vinarskega turizma.

Poleg projektov dodane vrednosti pa se zavedajo, da morajo nadaljevati tudi z naložbami v osnovno infrastrukturo. V preteklem štiriletnem obdobju jim je to solidno uspevalo, kakšni pa so pogledi za naprej?

Velike težave gričevnatim občinam povzročajo plazovi, katerih sanacija bistveno presega finančne zmožnosti lokalnih skupnosti. V podlehniški občini so v minulem mandatu s pomočjo ministrstva za okolje in prostor urediti dva večja plazova. Eden izmed tovrstnih izzivov pa jih čaka tudi v letu 2023.