Prihodnji teden se ponovno odpira pisarna storitve Pomoči na domu

Od prihodnjega tedna, natančneje od četrtka 15.10.2020, bo v Rušah ponovno delovala pisarna za izvajanje storitve Pomoči na domu v prostorih CEZAMa na Mariborski cesti 31. Pisarna bo delovala ob ponedeljkih med 8.30 – 10.00, ob sredah med 13.00 – 15.00 in ob petkih med 8.30 – 10.00. Za obisk se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko 031 582 863.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Storitve pomoči na domu izvajajo strokovno usposobljene oskrbovalke, katere so opravile izobraževalni program in imajo certifikat NPK socialna oskrbovalka.

Pomoč na domu vsebuje:

 • Gospodinjsko pomoč, prinašanje obroka hrane, nabava živil, zdravil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri oblačenju/slačenju, umivanju/kopanju, pomoč pri hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.;
 • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom, okoljem ipd..

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki za samostojno, kvalitetno in dostojno življenje potrebujejo v svojem domu le občasno organizirano pomoč. Pomoč na domu lahko traja največ 4 ure na dan oziroma 20 ur na teden. Posamezna storitev traja minimalno 30 minut. Do pomoči na domu ste upravičeni:

 • Če ste starejši od 65 let.
 • Če ste oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
 • Če ste invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje nege in pomoči.
 • Če ste bolni ali imate dolgotrajne okvare zdravja.
 • Če imate hudo bolnega otroka ali otroka s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.
 • Če živite sami.
 • Če se počutite nemočne in ne zmorete več nekaterih vsakodnevnih aktivnosti.
 • Če skrbite za starejšega svojca in zaradi obveznosti ne morete biti ves čas ob njem.

Občina Ruše subvencionira izvajanje pomoči na domu, kar pomeni, da je plačilo ure storitve za upravičenca nižja. Na ta način je storitev omogočena vsem tistim upravičencem, ki takšno pomoč potrebujejo. Gre za nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja občina. Če uporabnik ne zmore kriti stroškov Pomoči na domu, lahko na Center za socialno delo Ruše vloži zahtevek za oprostitev oz. zmanjšanje plačila storitve pomoči na domu.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj