Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za ureditev vozlišča in železniške postaje Pragersko

0
24
Foto: DRSi

Danes je Ministrstvo za okolje in prostor investitorju Direkciji za infrastrukturo izdalo gradbeno dovoljenje za ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko.

Projekt vreden skoraj 90 milijonov evrov bo sofinanciran s strani EU

Za izvedbo gradbenih del je že podpisana pogodba z izvajalcema Riko d. o. o. in RZD International LLC. Pogodbeni rok za dokončanje del je 25 mesecev od dneva uvedbe v delo. Ocenjena vrednost investicije znaša 88,9 milijona evrov. Nadgradnjo vozlišča Pragersko bo v vrednosti 40 milijonov evrov sofinancirala Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj.

Železniška postaja Pragersko, ki je namenjena tovornem in potniškemu prometu v notranjem in mednarodnem prometu, je sestavni del jedrnega TEN-T omrežja, saj leži na stičišču Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka v smeri Gradec–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst in Sredozemskega koridorja, ki poteka v smeri Benetke-Trst/Koper–Ljubljana–Pragersko–Hodoš–Budimpešta.

Kakšni so primarni cilji projekta?

Z realizacijo investicije se bodo izboljšale tehnične in tehnološke parametrov postaje in vozlišča, povečale se bodo kategorije proge s C3 (nosilnost 20 t/os) na D4 (nosilnost 22,5 t/os). Ob tem pa bo zagotovljena tudi priključitev na modernizirano železniško progo Pragersko–Ormož–Hodoš.

V sklopu projekta je sicer predvidena nadgradnja in posodobitev železniške postaje Pragersko, nadgradnja tirov in tirnih naprav, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) ter voznemreže. Ob tem bosta zgrajena dva perona z urejenim dostopom za potnike (stopnišče in dvigalo), okolico pa bodo ogradili z protihrupnimi ograjami.

V letu 2017 je bila zaključena izdelava projektne in investicijske dokumentacije. Začetek izvedbe del se zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja okoljevarstvenega soglasja (OVS) premika na začetek leta 2021. Skladno s podpisano pogodbo je rok za izvedbo del 25 mesecev od uvedbe v delo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here