Pridobljena sredstva za tri državne projekte

Občina Slovenske Konjice je bila z realizacijo proračuna v letošnjem letu uspešna. Pridobila je državna sredstva za izgradnjo krožišča Tepanje, ki bo služila kot osnova za nadaljnji veliko večji projekt. Gre za vzpostavitev poslovne cone Tepanje, kjer si lokalna skupnost nadeja številna dodatna delovna mesta. Za večno nedokončan projekt velja omeniti obnovo Žičke Kartuzije, ki jo postopoma rekonstruirajo že več let, a se zdi da bo temu tako še naslednjih 10 do 20 let.

V občini Slovenske Konjice so uredili krožišče Tepanje, ki s tem pridobilo tudi končno podobo. Projekt je vodila DRSI, občina je pr item sodelovala zgolj kot partner. Bo pa investicija prinesla številne pozitivne učinke, predvsem v smislu razbremenitve bližnjih prometnih tokov.

Predvidoma prihodnje leto se bo na 10 hektarjih velikem območju ob štajerski avtocesti začela graditi Poslovna cona Tepanja. Najprej je predvidena gradnja cest, tudi novega krožišča za neposredno povezavo poslovne cone z avtocesto. Zatem pa bo občina uredila še vso potrebno komunalno infrastrukturo. Velikost vseh zemljišč za poslovno cono znaša približno 9 ha, katera so že vključena v Občinski prostorski načrt.

Z realizacijo letošnjega proračuna so sicer zadovoljni in upajo da bodo z podobno dinamiko nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Ena izmed prioritet je gotovo nadaljevanja rekonstrukcije Žičke Kartuzije.

Žička kartuzija je zagotovo eden izmed najmogočnejših kulturnih spomenikov v teh krajih, saj gre za najstarejšo kartuzijo v Srednji Evropi in prvi samostan reda zunaj Francije in Italije, od koder kartuzijanci izvirajo. Po besedah župana Darka Ratajca pa gre za projekt na dolgi rok, ki se bo verjetno izvajal v t.i. nedogled.

Občina Slovenske Konjice je na javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS pridobila sredstva za obnovo zgornjega gospodarskega poslopja Žičke kartuzije. Pridobljena sredstva v višini 28.000€ bodo pokrila približno polovico ocenjene vrednosti projekta. Ta bo sicer obsegal obnovo strehe, sanacijo fasade in menjavo stavbnega pohištva. V prihodnje pa se nadejajo še dodatnih sredstev za sanacijo tega unikatnega konjiškega bisera.