Predvidoma od danes oddaja vlog za višjo silo in čakanje na delo

Delodajalci bodo lahko na posebnem portalu Zavoda RS za zaposlovanje predvidoma z današnjim dnem začeli oddajati vloge za povračilo nadomestil plač iz naslova višje sile in čakanja na delo. Gre za ukrepa, ki ju je vlada v pomoč zaposlenim in delodajalcem ob nedavnih poplavah predvidela v noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Kje lahko delodajalci oddajo vloge?

Delodajalci lahko obe povračili uveljavljajo z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce pri zavodu za zaposlovanje. Vložiti jo morajo v 15 dneh od uveljavitve zakona (11. avgust) oz. v 15 dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile ali od napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile lahko delodajalec uveljavlja za tiste delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi posledic poplav.

Višja sila se nanaša na delavčevo nezmožnost prihoda na delo; njegovo nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj, kot so odpravljanje škode, zavarovanje življenja, zdravja ljudi, živali, odvračanje in preprečevanje škode, ter na druge okoliščine, ki zaposlenemu onemogočajo delo, denimo zagotavljanje varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev.

Nadomestilo plače s tega naslova lahko delavec prejema za čas trajanja okoliščin višje sile, določeno pa je v višini 80 odstotkov osnove, to je povprečne mesečne plače za poln delovni čas zadnjih treh mesecev, pri čemer ne sme biti nižje od minimalne plače.

Višja sila, vračila 100-odstotno

Izplačana nadomestila plač delavcev v primeru višje sile bo država povrnila 100-odstotno, upravičenost do povračila nadomestil plač pa bo trajala od 3. avgusta 2023 do 31. decembra 2023.

Pravico do delnega povračila nadomestila plače za čakanje na delo medtem lahko uveljavljajo delodajalci, registrirani najpozneje 2. avgusta, ki zaradi posledic poplav zaposlenim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi poplavljenih poslovnih prostorov ali drugih okoliščin, ki onemogočajo delo.

V tem času morajo zaposlenim zagotoviti nadomestilo plače v višini 80 odstotkov osnove oz. najmanj v višini minimalne plače. Upravičeno izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo bo država povrnila 80-odstotno z vsemi davki in prispevki delodajalca. Ukrep je na voljo od 3. avgusta do 31. oktobra z možnostjo podaljšanja.