Predlog ministrstvu za okolje za dodatno vzorčenje vode iz vodnjakov Mariborskega vodovoda v Bohovi

0
38
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Skupna služba varstva okolja (SSVO), ki deluje v okviru Skupne občinske uprave (SOU) Maribor, je na ministrstvo za okolje in prostor kot nosilca sanacije
nedavnega onesnaženja v Pivoli, posledice odlaganja komunalnega blata, naslovila predlog, da v program sanacije vključi tudi kontinuirano vzorčenje površinske in podzemne vode na območju vodnjakov v Bohovi.

Kje se nahajata omenjena vodnjaka?

Vodnjaka Bohova 1 in Bohova 2 – prvi na območju mariborske in drugi hoške občine – sta blizu kraja onesnaženja in sta oba v sistemu črpališč Mariborskega vodovoda. Vsak dan se iz teh vodnjakov načrpa okoli 1900 m3 pitne vode.

Skupna služba varstva okolja je sicer nosilec imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda – Monitoring se izvaja v sodelovanju trinajstih občin, na širšem vodovarstvenem območju.

S komunalnim blatom onesnaženi potok v Pivoli se izliva v Hočki potok, ta pa teče naprej po vodovarstvenih območjih, kjer sta tudi bohovska vodnjaka. SSVO zato ocenjuje, da lahko, glede na razsežnosti onesnaženja v Pivoli, pričakujemo morebitne dolgoročne posledice v obliki površinskega in podzemnega onesnaženja vode.

SSVO bo v odziv na onesnaženje v Bohovi izvedla naslednje:

– v okviru rednega programa monitoringa za leto 2021 bo poskrbela za vzorčenje in analizo vode iz Hočkega potoka na lokaciji, določeni v letnem programu, ki je blizu vodnjakov (odvzem dveh vzorcev v različnih časovnih obdobjih)

– v letnem programu monitoringa za leto 2021 bo prilagodila program vzorčenja podzemne vode tako, da bo dodatno vzorčila vodo na strokovno izbrani lokaciji – glede na bližino vodnjakov in v smeri toka podzemne vode glede na lokacijo onesnaženja (odvzem dveh vzorcev v različnih časovnih obdobjih).

Pogostejšega vzorčenja in analiz tako površinske kot podzemne vode v okviru sprejetega letnega programa lokalne skupnosti, ki sofinancirajo monitoring, ne morejo prevzemati; zato tudi predlog okoljskemu ministrstvu, da dodatno vzorčenje vključi v program sanacije onesnaženja. Če bi namreč prišlo do onesnaženja pitne vode v bohovskih vodnjakih s časovnim zamikom, morajo že zdaj razmišljati o posledicah in stroških, ki bi lahko nastali zaradi nujnega zaprtja črpališča, sanacije vodnjakov, zagotavljanja nadomestnih virov pitne vode in podobni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here