Za rodovitnost vrta so odločilne značilnosti tal. Pomembne so sestava in struktura tal, sposobnost za ohranjanje vlage, pa tudi stopnja kislosti. Od tega so odvisni gnojenje, zalivanje in potreba po rahljanju zemlje.

Poznamo več različnih vrst gnojil, ki jih moramo uporabljati v skladu s potrebo zemlje, ki jo obdelujemo. Mnogi začetniki poiščejo zgled pri sosedih, kar ni vedno najbolje. Raziskave namreč kažejo, da je veliko slovenskih vrtov preveč pognojenih.
Tudi pri sadnem drevju je izbira gnojila ključna. Največkrat je nepravilna uporaba gnojila že ob sajenju. Podobno kot pri drevju pa je lahko nepravilno gnojenje oziroma nepravilno doziranje gnojila usodno tudi za vinsko trto.

Pri spoznavanju tal vam bodo pomagali rezultati analize tal. Ti pokažejo tudi, ali so morda tla pregnojile prejšnje generacije, ki so na njih vrtnarile, ali morda vsebujejo za rastline premalo hranil.

Rezultati analize zemlje vam bodo pokazali, ali so morda tla pregnojile prejšnje generacije, ki so na njih vrtnarile, ali morda vsebujejo za rastline premalo hranil. Dodatno pa strokovnjaki priporočajo, da se o ustreznih gnojilih za posamezne rastline pozanimajte tudi v trgovinah ali na embalažah semen oziroma sadik.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here