Pogubni virus slovenske prašičjereje

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.

Slovenska pristojna služba je zaradi približevanja afriške prašičje kuge – pred dnevi so jo potrdili le 50 kilometrov od meje s Slovenijo – ob jugovzhodni meji s Hrvaško razglasila območje z visokim tveganjem.

Za bolezen so značilne velike izgube, predvsem zaradi omejitev trgovanja in izvoza v tretje države. Tako da je ključno, da rejci prepoznajo znake bolezni in v skladu s protokolom ustrezno ukrepajo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vse rejce prašičev ponovno pozivata, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, s katerimi se zmanjša tveganje za vnos bolezni v rejo.

Posledično povzroča veliko ekonomsko škodo sektorju, ki je že kar nekaj let v težavah.

Pristojni so določili tudi druge ukrepe, med drugim izvajanje aktivnega iskanja poginulih divjih prašičev ter povečano vzorčenje in preiskave na bolezen tako pri domačih kot pri divjih prašičih. A ključno je spoštovanje ukrepov.