Pogina rib v jezeru ni bilo

Vodstvo Ribolovnega društva Pesnica je prevzelo nove obveznosti v zvezi z Perniškim jezerom, še posebej v sušnih poletnih obdobjih. Predsednik Ribogojnega društva Pesnica, Branko Vukan, je povedal, da so se zadnja leta soočali s poginom rib zaradi pomanjkanja vode, vendar je letošnje obilno deževje pripomoglo k izboljšanju razmer.

Vukan je pohvalil Občino Pesnica, lokalno iniciativo za ohranitev perniškega jezera, predstavnike zavoda za ribištvo, zavoda za varstvo narave, direkcije za vode ter podjetje VGP, ki so se na več sestankih dogovorili o načinu in režimu višine vode v jezeru Pernica 1. Kljub izboljšanju razmer pa še vsega niso zaključili.

Člani ribolovnega društva Pesnica in domačini so z več čistilnimi akcijami očistili območje od smeti, ki so se tam nabirale zaradi črnega ribolova.

Redno izvajanje ribiško-čuvajske službe je pomagalo zmanjšati črni ribolov, smetenje in nezakonite posege v naravni prostor. Kljub temu ostaja izziv, da izpraznijo zgornje jezero in odstranijo vse neavtohtone ribe, kar bo zahteven logistični in finančni zalogaj.