Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu za zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave. Za 18,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila direkcija za vode, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 7,1 milijona evrov.

Mednarodni projekt Frisco prinaša dva ukrepa

Območje Dolan pod borlskim gradom bodo v prihodnjih letih zavarovali z nasipom. Urejanje mrtvic in dravskih rokavov ter čiščenje sipin potekajo v duhu Nature 2000. Na reki Dravi bosta v okviru mednarodnega projekta Frisco izvedena dva ukrepa, in sicer ureditev rokava reke Drave na desnem bregu Drave, dolvodno od gradu Borl, in izvedba nasipa za obrambo pred visokimi vodami na hrvaški strani.

Gradbena dela na hrvaški strani že potekajo, kot navajajo na ministrstvu za okolje, pa gre v tem primeru za rekonstrukcijo oziroma višanje obstoječega protipoplavnega zidu Otok Virje-Brezje. Bodo pa sosedje v okviru programa Life izvedli še nekatere ukrepe na strugi Drave.

Frisco project
Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani: frisco-project.eu

Erozijska ogroženost ceste Ptuj- Zavrč

Ukrep na poplavno varnost ne bo imel posebnega vpliva, njegov cilj je predvsem zmanjšanje erozijske ogroženosti ceste Ptuj-Zavrč. Ima pa, dodajajo na ministrstvu, vsakršno povečevanje pretočnosti zagotovo tudi pozitivne učinke na poplavno varnost pa si tako obetajo, da bodo na ta način zmanjšali pogostost visokih vod na dovozni cesti do farme, ki leži na levem bregu Drave, na območju, kjer se bodo sicer opravljala omenjena dela.

“Projektantska vrednost izvedbe projekta je ocenjena na kakih 800 tisoč evrov, natančna pa bo znana, ko bomo pridobili tudi ponudbe za izvedbo,” dodajajo na ministrstvu in še, da 85 odstotkov denarja za izvedbo del prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, preostanek projektni partnerji.

Cesta Ptuj – Zavrč: Tovornjak na nabrežini Drave, cesta zaprta
Na cesti Ptuj- Zavrč je v preteklosti že prišlo do številnih prometnih nesreč.

Kakšni so nameni projekta?

Namen projekta pa je tudi zmanjševanje poplavne ogroženosti Dravinje in Polskave na območju petih občin: Majšperk, Slovenske Konjice, Videm, Kidričevo in Slovenska Bistrica, so pojasnili na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Z naložbo bo po njihovih navedbah več kot 2800 ljudi deležnih koristi ukrepov varstva pred poplavami, število poplavno ogroženih stavb pa se bo zmanjšalo za 945.

Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Dravi s pritoki bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na tem območju.

 

 

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj