Pobuda za izplačilo 13. plače

0
64

V Zvezi svobodnih sindikatov predlagajo, da delodajalci, ki kljub epidemiji poslujejo uspešno, izplačala del plače iz naslova poslovne uspešnosti v maksimalni višini oziroma vsaj v višini 100 % povprečne bruto plače, ki je tudi davčno razbremenjen znesek.

Kot so zapisali želijo, da v dejavnostih, ki beležijo padec v poslovanju zaradi kriznih razmer in sprejetih odlokov o omejitvi delovanja, da bodo svoje zaposlene kljub temu nagradili v takšni višini, kot je to mogoče. “Poudariti je potrebno, da so tudi delavke in delavci tisti, ki prispevajo k poslovnim rezultatom podjetja ter, da takšna nagrada vpliva na njihovo motivacijo in pripadnost podjetju,” so napisali.

Zaradi božičnice denarja iz naslova ukrepov ni treba vrniti

Naj spomnimo, da ovire za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne predstavlja koriščenja pomoči iz naslova ukrepov, sprejetih z interventnimi ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19, kjer je določeno, da morajo poslovni subjekti vrniti prejeta sredstva finančne pomoči le v primeru izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.

Božičnica in 13. plača oproščeni davka

Izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja so davčno razbremenjena. Zakon o dohodnini določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, enkrat v koledarskem letu, od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 % povprečne plače v Republiki Sloveniji tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here