Po sodni agoniji se začenja gradnja kolesarke

Po dolgotrajnih težavah z enim od lastnikov zemljišča se je končno začela gradnja kolesarske steze in pešpoti ter delna rekonstrukcija lokalne ceste med Miklavžem na Dravskem polju in Rogozo, projekt v vrednosti 199.920 evrov, ki ga izvaja podjetje Kokol in Kokol, ter vključuje tudi obnovo vodovoda in dograditev javne razsvetljave; obenem občina Miklavž na Dravskem polju načrtuje izgradnjo nove športne dvorane v Dobrovcih zaradi pomanjkanja notranjih športnih površin, kar bo omogočilo večjo raznolikost športnih dejavnosti in več športnih prireditev v regiji.

Po večletnih zapletih z enim od lastnikov zemljišča je končno stekla gradnja kolesarske steze in pešpoti ter delna rekonstrukcija lokalne ceste med Miklavžem na Dravskem polju in Rogozo, kar je bilo na območju občine Hoče – Slivnica dokončano že pred dvema letoma. Dela, vredna 199.920 evrov, izvaja miklavško podjetje Kokol in Kokol.

Obseg del zajema gradnjo površine za pešce in kolesarje, delno rekonstrukcijo lokalne ceste, obnovo vodovoda in dograditev javne razsvetljave. Zaradi obsežnih gradbenih del bo na tem območju izvedena delna zapora Ceste v Rogozo, ki bo potekala od križišča z Ulico prvih žrtev do meje med občinama Miklavž in Hoče – Slivnica.

Občina se zavzema za celostno preoblikovanje svojega območja, pri čemer namenja posebno pozornost razvoju okoliških krajevnih skupnosti. V tekočem letu so si zadali cilj reševanja prostorskih izzivov, ki pestijo Osnovno šolo Dobrovce. Zaradi pomanjkanja notranjih športnih površin so sprejeli odločitev o gradnji nove športne dvorane v naselju Dobrovce.

Izgradnja nove športne dvorane je ključnega pomena za povečanje raznolikosti športnih dejavnosti in števila športnih prireditev ter tekmovanj v regiji. Z dodatno športno infrastrukturo bo omogočeno sočasno izvajanje različnih športnih aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu obsegu prireditev in treningov.