Leta 1988 je Občina Maribor dodelila invalidskim organizacijam v stalno uporabo vilo v Trubarjevi ulici 15, kjer so po dolgih letih nenehnega preseljevanja dobili stalne prostore. Po 33-letih so dobili dopis občine, da se jim z aprilom pravica do brezplačnega najema izteka. Občina namerava oddati te prostore v odplačni oziroma tržni najem z javnim razpisom, na katerega se lahko prijavijo.

Mestna občina Maribor je že lani iz svojih prostorov na Koroški cesti izselila mlade kulturnike. Kot je na januarski seji poudaril mestni svetnik Željko Milovanović so izvajalcem programov v javnem interesu brez pojasnil uvedli tržne najemnine.

V Listi kolesarjev predlagajo, da se vzpostavi sistemska rešitev, v kateri društvom ponujajo alternative in tako ohranjajo njihov doprinos k mestu in njenim prebivalcem.
Predlagajo, da po vzoru večjih evropskih mest vzpostavijo nabor lokacij, kjer bi pomembne družbene in socialne organizacije lahko nemoteno opravljale svoje naloge.

Obrnili smo se tudi na podpredsednika združenih številnih invalidskih društev, ki delujejo na Trubarjevi 15 v Mariboru, ki pa pred kamero še ni želel. Po telefonu nam je pojasnil, da imajo v ponedeljek z županom sestanek, kjer bodo poskusili poiskati rešitev.

Društva, ki na tem naslovu delujejo že več kot 3 desetletja kapitala za tržni najem nimajo, a po mnenju Rotarja imajo za mesto ob Dravi in njegove prebivalce neprecenljivo vrednost.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here