Odvoz komunalnih odpadkov po novem na tri tedne

0
170
Pred 12. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor sta vodja projekta Izboljšajmo Maribor Neva Pipan in direktor Snage Janez Letnik predstavila predvidene spremembe na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

Neva Pipan, vodja projekta Izboljšajmo Maribor, je dejala, da bo prišlo do spremembe odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Ta je namreč zastarel, nepregleden in ne sledi več zahtevam in zakonskim spremembah, ki jih narekuje nacionalna zakonodaja.

Jasneje postavljena določila za ravnanje z biološkimi odpadki

Novost v odloku je določilo, ki opredeljuje način odlaganja odpadkov v biološke odpadke, te je treba odlagati v razgradljivo vrečko ali papir. Uporabniki pa imajo ob tem možnost hišnega kompostiranja.

Umaknjeno je določilo, ki je dopuščalo sežig določenih vrst odpadkov, med drugim zelene obreze. Dodana je tudi prepoved brskanja in razmetavanja po kosovnih odpadkih, prav tako pa tudi nastavljanje bioloških odpadkov z namenom hranjenja potepuških živali.

Višje globe za nepravilno ravnanje z odpadki

Za pravne osebe je kazen iz 1000 evrov skočila na 1500 evrov, za odgovorne osebe pravne osebe iz 500 na 600 evrov, za samostojne podjetnike iz 800 evrov na 1500 evrov. Za fizične osebe je namesto dosedanjih 100 evrov predvidena kazen 300 evrov.

V letošnjem letu 17 odvozov odpadkov od gospodinjstev več

Z uporabo rumenih vreč se spreminja interval odvoza komunalnih odpadkov. Direktor Snage Janez Letnik je dejal, da odvoz mešanih komunalnih odpadkov po novem ne bo na 14 dni, ampak na tri tedne

Zaradi povišanja minimalnih plač, višje cene prevzema odpadkov, investicij v posodobitev vozil in poenotenja cene na območju sosednjih šestih občin, bo položnica odvoza komunalnih odpadkov višja za en evro.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here