Od pašnika do krožnika

Ko postajamo del globalnega trga, se vse bolj izpostavlja vprašanje, ali bomo dobro poskrbeli tudi za dovolj domačega mesa. V slovenskih mesnicah namreč še zdaleč ne najdemo le slovenskega mesa, čeprav morda tako izgleda. Spodbuden je podatek, da skoraj 70% potrošnikov želi še posebej za meso vedeti, od kod je. Zelo pomembno za potrošnika je torej jamstvo, da je meso, ki je deklarirano kot »slovensko«, resnično domače in ne drugod kupljena surovina, ki je le doma predelana ali prepakirana. Za rejce pa je povpraševanje potrošnikov po domačem mesu ključno za nadaljnji razvoj dejavnosti.

Govedoreja je v Sloveniji tradicionalna reja. Po raziskavi strukture kmetijskih gospodarstev je bilo leta 2016 v Sloveniji 86 % takih s trajnimi travniki in pašniki, ki obdelujejo dobrih 276.000 ha travinja.  Prireje mleka in govejega mesa predstavljata najpomembnejši proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva.

Skupno število govedi je v zadnjem desetletju razmeroma stabilno. Po statističnih podatkih so kmetijska gospodarstva konec leta 2020 redila 485.608 glav govedi. Od tega je bilo največ telet, sledijo krave molznice, biki in voli ter krave dojilje. A vse bolj se uveljavljajo tudi pasme Angus.

Pasma krav Aberdeen Angus izhaja s Škotske. Njena priljubljenost pri nas je hitro narasla, zaradi značilnega okusa in videza mesa ter preprostosti oskrbe živali. Meso Aberdeen Angus ima bogato aromo in tanke, marmorirane plasti maščobe.

Stopnja samooskrbe je v letu 2020 bila približno 107%, poraba mesa govedi na prebivalca pa je znašala približno 20 kg. Cena govejega mesa na slovenskem trgu je pod močnim vplivom evropskega trga, ekonomičnost prireje pa je odvisna predvsem od ravni odkupnih cen mesa in cen krme. Posebna dodana vrednost pa je lokalno meso, ki ni vprašljivega izvora.

V zadnjih desetih letih je prireja govejega mesa relativno stabilna in je leta 2020 znašala okoli 44.200 ton. Po vstopu v EU se je obseg zunanje trgovine z govedom močno povečal, ob tem pa so opazne precejšnje spremembe v strukturi, zlasti izvoza. Čeprav je izvoz mesa in izdelkov v letu 2020 skoraj trikrat večji kot pred desetletjem, delež izvoza živih živali še vedno ostaja visok. Prav nasprotno je pri uvozu, ki se je preusmeril od živih živali k mesu.

video novice

00:03:42
00:02:58
00:04:09
00:03:32

Dan, ko mošt postane vino

spot_img

Še več branja...

PODOBNI ČLANKI

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj