Oče Meranovega in štajerskega vinogradništva

0
520

Na posestvu Meranovo so odprli hibridno muzejsko razstavo, ki so jo pripravili v Kulturno – izobraževalnem društvu Kibla v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. V današnji rubriki Regionalno preteklost smo tako raziskali pomen 200. obletnice prihoda nadvojvode Janeza v naše kraje, ki velja za začetnika sodobnega vinogradništva na Štajerskem.

Ko je oče Leopold II. leta 1790 na prestolu nasledil cesarja Jožefa II., se je družina iz Toskane preselila na Dunaj. Šest let kasneje je pričel nadvojvoda Janez svojo vojaško kariero. Septembra 1800 mu je bilo podeljeno poveljstvo armade v Nemčiji, četudi je imenovanju osebno nasprotoval.

Za središče, v katerem bi trte iz Porenja poskusno uvajali, je zaradi ugodnih klimatskih razmer izbral okolico Peker in Limbuša, kjer je leta 1822 kupil posestvo, danes znano pod imenom Meranovo. Leta 1823 so začeli tam saditi nove sorte trt, njegov novi vinograd je bil drugačen od tedaj znanih, trte so bile namreč prvič posajene v vrstah in strogo ločene po sortah.

Tedanje vinogradništvo na Štajerskem je bilo v Janezovih očeh zaostalo, v vinogradih je bilo veliko sort slabo rodne trte, njihova oskrba in kletarjenje pa nestrokovna. Ker je nadvojvoda dobro poznal vinogradniške razmere ob Renu in kakovost tamkajšnjih vin, se je odločil za prenos tamkajšnjih sort v štajerske kraje.

Izjemen uspeh pa se je pokazal že ob prvi trgatvi leta 1826, katere se je nadvojvoda Janez osebno udeležil, kasneje pa je na Meranovem tudi pogosto bival. V tistem času so sicer za potrebe vinogradništva uporabljali neprimerno manj tehnološko dovršene pripomočke.
Vinogradi so postali tako ugledni in znani, da so na Meranovem leta 1832 ustanovili prvo vinogradniško šolo na Štajerskem, ki je postala izvorno središče sodobnega vinogradništva tako na sedanjem slovenskem kot na avstrijskem Štajerskem. Danes pa obsegajo

V čast in spomin so na posestvu Meranovo pripravili hibridno razstavo o njegovem življenju in delovanju, ki je prineslo dejansko začetek sodobnega štajerskega vinogradništva.

Vaš komentar:

Please enter your comment!
Please enter your name here